Een foto is een foto is een foto. Het ambivalente oeuvre van Bruno V. Roels

‘De titel van zijn eerste solotentoonstelling bij Gallery Fifty One luidde A Palm Tree Is a Palm Tree Is a Palm Tree. Een directe verwijzing naar “A rose is a rose is a rose” van Gertrude Stein, die vond dat de roos in de romantiek allerlei betekenissen aangemeten kreeg en daardoor amper nog kon zijn wat ze was: een roos, een bloem. Steins beroemde dichtregel benadrukt de feitelijkheid der dingen. Dan kom je onvermijdelijk uit bij de feitelijkheid van de fotografie. Roels gelooft er niet in. “Elke foto die je ziet is een leugen. En in mijn werk is het nog een veel grotere leugen.”
“A palm tree is not a picture of a palm tree is not a print of a picture of a palm tree”, zeg ik. “Niets is wat het lijkt”, beaamt Roels. “En toch zal iedereen – of je nu in Lapland, Fallujah, Nice of Gent woont – de palmboom in de foto als dusdanig herkennen en op zijn eigen manier interpreteren. Dat is het interessante aan iconen: ze zijn allemaal gelijk, maar geen een is hetzelfde. En als je ze dan ook nog eens fotografeert, is niets meer wat het was.”’

Een foto is een foto is een foto. Het ambivalente oeuvre van Bruno V. Roels, Oogst Vol. 11 (September 2017).

Dankzij een samenwerking tussen Oogst en Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond is het stuk ook integraal te lezen op hun website.